NINA DOBREV FRANCE » Prestige Magazine Scans + Photoshoot